Świadomość prawna w społeczeństwie

Często w mediach pojawia się pojęcie "świadomość prawna". Co to tak naprawdę jest? W praktyce wspomniany termin oznacza wiedzę o przysługujących prawach wszystkim podmiotom a przede wszystkim konsumentom. Bez wątpienia świadomość prawna w sposób istotny wzrosła w społeczeństwie w ostatnim okresie. Dzięki temu wiele osób dochodzi swoich prawa a nie jak jeszcze kilka lat temu rezygnowała z tego uprawnienia. Widoczne jest to szczególnie w tzw. prawie odszkodowawczym, dzięki czemu osoby poszkodowane uzyskują znaczne, przysługujące im odszkodowania w tym zadośćuczynienie pieniężne.

Niestety wielokrotnie sama wiedza o prawie jakie mamy nie wystarczy, aby skutecznie walczyć o nie walczyć. Wówczas warto zwrócić się o pomoc do profesjonalistów, którzy bez wątpienia pomogą nam poruszać się w gąszczu przepisów prawnych jak też w postępowaniu przed sądami. Do kogo zatem warto się zwrócić? Jednym z takich profesjonalistów jest np. adwokat, czyli osoba która ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie zdobyte nie tylko podczas studiów prawniczych ale także w trakcie kilkuletniej aplikacji zwieńczonej egzaminem.

Zatem "świadomość prawna" to wiedza o przysługujących nam prawach ale nie oznacza że musimy ich dochodzić sami, bez pomocy profesjonalistów.

Racjonalizm i pragmatyzm

Racjonalizm i pragmatyzm to ważna sprawa. Dzięki nim ludziom lepiej się żyje. Oznacza to wydawanie pieniędzy celowo, bez szastania się nimi. Racjonalne wydawanie pieniędzy ma sens, a ludziom przyda się dobre podejście do wydatków. Niejedna osoba chce żyć zdrowo i przyjemnie, ale nie można żyć ponad stan. Zawsze należy sobie zostawić pewien margines, czyli kwotę, która zapewni bezpieczeństwo.

Klientom podoba się racjonalne wydatkowanie pieniędzy, ponieważ pozwala ono zachować pewną równowagę. Klienci potrzebują mieć pewne zasoby finansowe. I to jest na pewno bardzo racjonalna sprawa. Wydawać pieniądze trzeba, ale nie można wydawać pieniądze szybko oraz byle jak. Na pewno niejedna osoba ma zamiar dbać o dobre wydatkowanie pieniędzy i solidne życie. Racjonalizm to dobra sprawa dla każdego klienta. O tym nie zapomina żadna osoba, lepiej zatem poradzić sobie z wydawaniem pieniędzy na różne cele. Racjonalne wydawanie pieniędzy to domena Szwedów i Niemców, oni doskonale wiedzą w jaki sposób wydawać pieniądze.

Jak się definiuje ekonomię?

Dla niektórych osób słowo ekonomia kojarzy się z oszczędzaniem. Często słyszy się, żeby oszczędzać energię lub pieniądze. Czasami mówi się, że ekonomia stanowi o wiele szersze pojęcie. Tak więc, ludzie, którzy nie są dobrze zaznajomieni z subtelności słownika, słowo ekonomia przypisać szersze znaczenie. Gospodarka domowa jest nauczana już w czwartej klasie szkoły podstawowej.

Przejście od ekonomii domowej do gospodarki politycznej to tylko kwestia szerszego zakresu. Słowo ekonomia pochodzi od dwóch greckich słów, tj. oikia, które oznacza dom i nomos, która oznacza określoną regułę. Sama nazwa wskazuje, że chodzi o dobre zarządzanie domem, o uporządkowanie użytkowania dóbr w domu. W ekonomii domowej chodzi o dobre zarządzanie sprawami domowymi. Ekonomia polityczna dba o dobre zarządzanie sprawami wielkiego wspólnego domu, czyli konkretnego państwa. Warto wiedzieć, jak dobre zarządzać sprawami małego lub dużego gospodarstwa domowego, aby były to wszystko działania ekonomiczne, czyli oszczędne.

Jakie cele ma ekonomia?

Różne działania prowadzą do osiągnięcia różnych celów, w różnej kolejności, w różnych obszarach. Uczestnicząc w powszechnym dobrobycie społeczeństwa, ludzie angażują się w działania społeczne. Działalność ludzi na polu ekonomicznym ma na celu zaspokojenie ich potrzeb czasowych, odnosząc się tym samym do bogactw. Celem działalności gospodarczej jest zatem wykorzystanie dóbr do zaspokojenia potrzeb czasowych człowieka. Ekonomia osiąga swój cel, jeśli te dobra służą potrzebom człowieka. Potrzeby towarzyszą nam przez całe nasze życie. Niektóre z nich są niezbędne, inne nie są tak ważne.

Głóg, pragnienie, zmienna pogoda, zmęczenie, choroba, niewiedza wywołują ludzkie potrzeby jedzenia, picia, ubierania się, poszukiwania schronienia, ocieplenia, orzeźwienia, odpoczynku, dbałości o zdrowie i nauki. Żywność, napoje, ubrania, mieszkania, drewno, węgiel, woda, łóżko, medycyna, nauczanie przez nauczyciela to wszystko są czynniki, które muszą być obecne, aby sprostać tym potrzebom. Celem życia gospodarczego jest łączenie dóbr z potrzebami.

Na czym polega ekonomia?

Celem ekonomii jest łączenie produktów z potrzebami, a nie tylko zbliżanie ich do siebie. Innymi słowy, ekonomia jest dobra i osiąga swój cel, gdy jest zorganizowana w taki sposób, że jedzenie wypełnia żołądek itp. Jest to dziedzina ekonomii. To bardzo przyziemne pole. Jej celem jest zaspokojenie ludzkich potrzeb. Jeśli ekonomia osiąga swój właściwy cel, to pozwala dobru połączyć się z ludzkimi potrzebami, to wtedy jest ona idealna.

Nie wymagamy od niej więcej. Żądajmy tego jednak od niej. Celem ekonomii jest osiągnięcie tego idealnego celu, jakim jest zaspokojenie potrzeb ludzkich. W każdym razie człowiek w swojej działalności powinien zawsze kierować się zmysłem moralnym, a więc także w dziedzinie ekonomii. Moralność jednak nie zastępuje ekonomii. Prowadzi nas w wyborze celów i nadzoruje legalność środków, ale nie spełnia tego, co gospodarka musi spełniać. Jeśli więc gospodarka nie osiąga swojego celu, jeśli produkty nie są dostarczane, lub nie ma ich wcale, a ludzkie potrzeby nie są zaspokojone, poszukajmy powodu tego w porządku ekonomicznym.